Smart Port Forwarding 1.0.0.1 скачать


Уважаемый посетитель, по ссылке выше можно скачать Smart Port Forwarding 1.0.0.1. Скачивание доступно на компьютер и телефон через торрент.

Smart Port Forwarding 1.0.0.1 скачать

After a brief and uneventful setup procedure, you are greeted by a standard window with a plain layout, where you can add a new forwarding port through the context menu.

✗ Внимание
Once you specify a protocol (TCP or UDP) and listening port, you can enable Smart Port Forwarding to capture the first packet to a LOG file, and establish forwarding rules.

Download Smart Port Forwarding — Chuyển tiếp cống, cấp quyền truy cập

Last but not least, Smart Port Forwarding lets you establish a default forwarding path, in case all rules fail or none are entered. During an active process, the primary panel shows the protocol type, listened address and location to forward it to, type, and running status.

  • Bug fix
  • Added parsing timer, in case no data is sent, port will be forwarded to defaults.
  • Added another UDP directional forwarding check.
  • Tray Icon is now removed at the start of program shutdown.

Smart Port Forwarding HTML linking code

Smart Port Forwarding là ứng dụng được thiết kế để chuyển tiếp nhiều cổng. Nó cài đặt dễ dàng và có giao diện cân đối, sử dụng rất ít dung lượng CPU và bộ nhớ RAM, không làm ảnh hưởng đến hiệu suất chung của máy, thích hợp với người dùng chuyên môn.

+ Внимание
Một số môi trường yêu cầu có cài đặt mạng nâng cao để chia sẻ các tệp và thậm chí là cấp quyền truy cập vào Internet. Smart Port Forwarding là một ứng dụng đơn giản, được thiết kế để chuyển tiếp nhiều cổng, chủ yếu hướng tới người dùng chuyên môn, chẳng hạn như quản trị viên mạng.

Sau khi tải Smart Port Forwarding về máy, thực hiện quá trình cài đặt ngắn gọn và suôn sẻ, chào đón bạn sẽ là một cửa sổ tiêu chuẩn với bố cục đơn giản, dễ nhìn. Smart Port Forwarding hỗ trợ thêm cổng chuyển tiếp mới thông qua menu chuột phải.

Sau khi bạn xác định giao thức (TCP hoặc UDP) và cổng nghe, Smart Port Forwarding sẽ thu gói tin đầu tiên vào tệp LOG và thiết lập các quy tắc chuyển tiếp.

Cần lưu ý rằng ứng dụng Smart Port Forwarding giảm thiểu đến vùng khay hệ thống khi khởi chạy, nhưng bạn dễ dàng phát hiện thông qua biểu tượng và khởi động bảng cấu hình. Bên cạnh đó, Smart Port Forwarding còn có tính năng khởi động cùng Windows, do đó khi màn hình destop xuất hiện thì phần mềm cũng đã sẵn sàng hoạt động.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *